Skocz do treści

Joanna Czernicka – Kancelaria Adwokacka

biuro@kancelaria-czernicka.pl

+48 663 595 920

.

Przedsiębiorco, chroń swoja markę poprzez rejestrację znaku towarowego!

Przedsiębiorco, chroń swoja markę poprzez rejestrację znaku towarowego! 5 biznesowych korzyści Joanna Czernicka

Znak towarowy pozwala skutecznie chronić oznaczenie marki przedsiębiorstwa, jego tożsamość. Jest istotnym elementem strategii budowania wizerunku przedsiębiorstwa i jego oferty oraz promocji. Stanowi środek komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem, a dla konkurentów stanowi zakaz używania lub podszywania się pod zastrzeżoną w ten sposób markę. Brak stosownego zabezpieczenia znaków towarowych może znacznie utrudniać, a w niektórych przypadkach wręcz ograniczyć rozwój przedsiębiorstwa.

Znak towarowy to formalna ochrona prawna jaką firma może uzyskać dla swojej nazwy,  logo, a także nazw i oznaczeń swoich produktów lub usług. Zarejestrowanie znaku towarowego pozwala uzyskać uprawnienie do wyłącznego posługiwania się przez firmę zarejestrowanym znakiem towarowym, na określonym terytorium i w określonej branży.

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego może przynieść wiele wymiernych korzyści każdemu przedsiębiorstwu. Poniżej subiektywny wybór kilku z nich.

1. Cenne aktywo oraz narzędzie optymalizacji finansowych w przedsiębiorstwie

Znak towarowy stanowi cenne aktywo niematerialne przedsiębiorstwa, którego wartość, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, również będzie rosła. Co istotne, wartość własności intelektualnej w przedsiębiorstwie może wzrastać w nieskończoność, w przeciwieństwie do aktywów materialnych.

Dodatkowo, koszty związane ze stworzeniem i rejestracją znaku towarowego  można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a zarejestrowany znak towarowy można amortyzować, co pozwoli obniżać podatek dochodowy. Zarejestrowany znak towarowy może być narzędziem optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie.

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego daje również możliwość jego sprzedaży lub licencjonowania przez firmę, a także może stanowić zabezpieczenie zaciąganego kredytu, jak również może być przedmiotem aportu do spółki.

2. Narzędzie komunikacji z rynkiem, klientami i konkurentami

Znaki towarowe są wskaźnikami pochodzenia produktów i usług. Świadomie budowana strategia marki w oparciu o zarejestrowane znaki towarowe pozwala stworzyć pożądany wizerunek przedsiębiorstwa oraz jego produktów i usług na rynku oraz ma wpływ na sposób jego postrzegania wśród klientów, kontrahentów i innych uczestników obrotu gospodarczego. Znak towarowy pełni istotną rolę z punktu widzenia marketingowego i jest jednym ze skutecznych narzędzi w działaniach zmierzających do pozyskania klienta oraz budowania kapitału marki.

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego daje przedsiębiorcy możliwość umieszczania przy takim znaku oznaczenia Ò, które wskazuje, że jest to prawnie zastrzeżone oznaczenie. Symbol stanowi wyraźny sygnał, że jego właściciel wierzy w produkt lub usługę, co zwiększa zaufanie klientów i kontrahentów.

3. Atrakcyjny stosunek korzyści do kosztów

Rejestracja znaku towarowego jest stosunkowo niedrogą formą ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie. Rejestracja znaku towarowego w Polsce w Urzędzie Patentowym RP to koszt średnio ok. 1 500 złotych (ochrona na okres 10 lat).

4. Budowanie wizerunku przedsiębiorcy świadomego znaczenia i jakości swojej marki

Rozpoznawalny znak towarowy umożliwia klientom odróżnienie produktów lub usług danego przedsiębiorstwa od innych oferowanych na rynku, pozwala wyróżnić się na tle konkurentów i buduje świadomość marki w odbiorcach. Wizerunek i renoma produktów lub usług przedsiębiorstwa tworzą zaufanie, które sprzyja pozyskiwaniu przez firmę lojalnych klientów.

Posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego jest również istotne z punktu widzenia bieżącej, operacyjnej działalności i rozwoju przedsiębiorstwa, jako że stanowi skuteczne narzędzie w budowaniu wizerunku firmy wśród potencjalnych inwestorów i kontrahentów. Przedsiębiorstwa, które dbają o ochronę swojej własności intelektualnej są postrzegane jako bardziej profesjonalne i godne zaufania.

5. Skuteczna ochrona prawna marki przed naruszeniami

Zarejestrowane znaki towarowe pozwalają powstrzymać potencjalne naruszenia praw do marki przedsiębiorstwa i umożliwiają czerpanie korzyści z ich eksploatacji. Pozostawione bez ochrony znaki towarowe mogą być nawet utracone na rzecz innych konkurentów.


Photo by Patrik Michalicka on Unsplash

Udostępnij:

Masz pytania lub wątpliwości?
Skontaktuj się z nami!

biuro@kancelaria-czernicka.pl

.

+48 663 595 920

.